Ajánlott források

A következő online és offline szakirodalmi forrásokat ajánljuk tanulmányozásra:

 • Babbie E. (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
 • Bárdosi M. – Lakatos Gy. (2005): A kulturális statisztika módszertana és fogalmai. KSH.
 • Barna Ildikó – Székelyi Mária (2008): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára
 • Bércziné Juhos J. (1998): Piackutatás a gyakorlatban
 • Cseh-Szombathy L. – Ferge Zs. (1971): A szociológiai felvétel módszerei
 • Csíkos Csaba (2009): Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban. Kutatás-módszertani kiskönyvtár
 • Falus Iván – Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata
 • Freedman D. et. al. (2005): Statisztika
 • Hoffmann M. et. al. (szerk.) (2001): Piackutatás
 • Ketskeméty L. – Könyves Tóth E. – Izsó L. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe
 • Kollár Cs. (2004): Reklám- és reklámszöveg kutatás
 • Kollár Cs. (2013): Prezentációs technikák
 • Kollár Cs. (2017): Az informatika(i biztonság) mutatószámai
 • Kollár Cs. (2019): Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
 • Kollár Cs. (2021): A szakértővé válás, illetve a szakértők kiválasztásának és megkérdezésének módszertani kihívásai
 • László J. (2005): A történetek tudománya
 • Malhotra N. K. (2002): Marketingkutatás
 • Mason, J. (2005): Kvalitatív kutatás
 • Moksony F. (1999): Gondolatok és adatok
 • Sajtos L.- Mitev A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
 • Scipione P. A. (1994): A piackutatás gyakorlata
 • Tomcsányi Pál (2000): Általános kutatásmódszertan
 • Varga A. (2000): Matematikai statisztika
 • Williams R. (1983): Keywords