Pedagógus kutatás 2014

Napjainkban az Információs társadalom pedagógusának számtalan elvárásnak kell megfelelnie offline és online is. Ezen elvárások közé tartozik, hogy a pedagógus rendelkezzen megfelelő szintű digitális kompetenciával, melynek segítségével a digitális eszközöket, a taneszközöket és az online alkalmazásokat tudatosan és hatékonyan be tudja építeni a tanítási-tanulási folyamatba. Ehhez például új módszertani és tanulásszervezési megoldásokra is szüksége van. Milyen lehetőségük van a pedagógusoknak a tananyagok feldolgozási lehetőségeinek újragondolására és módszertani kultúrájuk bővítésére új megoldásokkal? Kutatásunkban a különböző tanulásszervezési megoldások tapasztalatairól folytatunk vizsgálatot a hazai és külföldi pedagógusok körében.