Munkatársaink

Magyarországi vezető munkatársaink:

  • Heitlerné Lehoczky Mária
  • Dr. Kollár Csaba PhD
  • Pál Anita Brigitta

Heitlerné Lehoczky Mária okleveles pszichológus, marketingkommunikáció szakközgazdász, Total Quality Management szakközgazdász, egyéni és csoportos krízislélektani tanácsadó és konzultáns, akkreditált interperszonális készségfejlesztő tréner, szervezetfejlesztő konzultáns Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori iskolájának hallgatója. A Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója. Az Óbudai Egyetem Mesterséges Intelligencia Műhelyének egyik alapító tagja. A Magyar Pszichológia Társaság tagja. Kutatási területe a gazdasági folyamatok pszichológiai mechanizmusainak vizsgálata (gazdaságpszichológia) multidiszciplináris megközelítéssel, amely magában foglalja a mesterséges intelligencia pszichológiai vonatkozásait, kiberbiztonság pszichológia tényezőit (kiberpszichológia), a szervezetpszichológiát, a karrierpszichológiát, a pszichológiai tőkét, a pszichológia jóllétet.


Dr. Kollár Csaba PhD kommunikációtechnikai mérnök, okleveles kommunikációs szakember, elektronikus információbiztonsági vezető, a közgazdaságtudományok doktora (PhD), kibernetikus, tanácsadó, coach, mediátor. Kutatási területe a digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai, kiemelten az információbiztonság humán aspektusa, az információbiztonság-tudatosság fejlesztése, az ember-robot interakció, az okosváros, a mesterséges intelligencia, a társadalmi kredit rendszere, a domotika. Az Óbudai Egyetem tudományos főmunkatársa, a Mesterséges Intelligencia Műhely vezetője, az Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájának az oktatója, témavezetője. Elnök a szakmai képesítő vizsgákon. A PREMA Consulting vezető tanácsadója, mediátora és coacha, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége szakértője. 2018. negyedik negyedévétől a Mesterséges Intelligencia Konzorcium tagja.


Pál Anita Brigitta az elmúlt 15 évben ügyvédi irodák, gazdasági cégek és kereskedelmi vállalatok angol és német nyelvű képviseletét látta el különböző projekteken belül. Tanulmányait tekintve először jogot tanult, majd diplomát szerzett nemzetközi tanulmányokon, lévén, hogy célja a diplomáciai környezetben való elhelyezkedés volt. Ezt követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának mesterképzésén végzett nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértőként. Tudását szeretné elmélyíteni a védelmi szervezetek, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézmények optimalizálásának lehetőségében, illetve a biztonsági és védelmi rendszerek stratégiai tervezésében és szervezeteinek hatékony működtetésében. Tudásával a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Nemzetközi Igazgatóságát szolgálja katonaként. Jelenleg az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola doktoranduszaként a mesterséges intelligencia hatását kutatja a polgári és katonai biztonságra.